หน้าแรก แจ้งปัญหา

Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 1-155 ซับไทย | ยังไม่จบ

เกิดมาในโลกที่ไม่เหมือนใครซึ่งหมู่บ้านต่างๆต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและการควบคุมตัวละครหลัก Shi Hao เป็นอัจฉริยะที่ได้รับพรจากสวรรค์ที่เกิดภายใต้สภาวะที่ย่ำแย่ที่สุด อย่างไรก็ตามตระกูลของเขามีอดีตที่ลึกลับในการที่จะลุกขึ้นและกลายเป็นอัจฉริยะ Perfect World ที่เขาตั้งใจจะเป็นกลุ่มนี้ต้องผ่านความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่คลั่งไคล้และต่อสู้ในอำนาจกับกลุ่มอื่นการเดินทางของเขาจะนำเขาผ่านดินแดนที่ไม่รู้จักจนกว่าเขาจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่สามารถเขย่าโลกได้อย่างแท้จริง

Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 1 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 2 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 3 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 4 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 5 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 6 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 7 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 8 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 9 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 10 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 11 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 12 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 13 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 14 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 15 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 16 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 17 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 18 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 19 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 20 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 21 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 22 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 23 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 24 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 25 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 26 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 27 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 28 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 29 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 30 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 31 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 32 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 33 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 34 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 35 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 36 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 37 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 38 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 39 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 40 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 41 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 42 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 43 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 44 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 45 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 46 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 47 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 48 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 49 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 50 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 51 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 52 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 53 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 54 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 55 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 56 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 57 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 58 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 59 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 60 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 61 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 62 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 63 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 64 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 65 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 66 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 67 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 68 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 69 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 70 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 71 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 72 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 73 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 74 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 75 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 76 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 77 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 78 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 79 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 80 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 81 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 82 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 83 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 84 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 85 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 86 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 87 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 88 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 89 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 90 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 91 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 92 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 93 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 94 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 95 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 96 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 97 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 98 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 99 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 100 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 101 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 102 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 103 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 104 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 105 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 106 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 107 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 108 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 109 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 110 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 111 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 112 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 113 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 114 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 115 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 116 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 117 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 118 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 119 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 120 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 121 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 122 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 123 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 124 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 125 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 126 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 127 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 128 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 129 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 130 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 131 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 132 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 133 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 134 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 135 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 136 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 137 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 138 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 139 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 140 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 141 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 142 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 143 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 144 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 145 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 146 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 147 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 148 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 149 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 150 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 151 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 152 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 153 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 154 ซับไทย
Perfect World (Wanmei Shijie) ตอนที่ 155 ซับไทย
counter