หน้าแรก แจ้งปัญหา

Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Rise of the Dragon ตอนที่ 1-40 ซับไทย | ยังไม่จบ

ในตำนานเล่าว่าเทพมังกรนั่งอยู่ในอาณาจักรของเทพเจ้า และถ้าเขาเป็นผู้สืบทอดของเทพเจ้า เขาจะกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของเหล่าทวยเทพ แก๊งนิกายต่างๆ ค่อยๆ ต่อสู้เพื่อมรดกของเทพเจ้ามังกร ตัวเอก Chu Qianye ถูกมองว่าเป็นลูกชายของคนบาป Rise of the Dragon เพราะพ่อของเขาสูญเสียสมบัติของนิกาย เพื่อช่วยพ่อของเขาพลิกคดี เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปที่แดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อค้นหาเบาะแสของคดีนี้ แต่ในกระบวนการนี้ เขาบังเอิญมีความเชื่อมโยงเล็กน้อยกับมรดกของเทพเจ้ามังกร

Rise of the Dragon ตอนที่ 1 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 2 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 3 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 4 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 5 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 6 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 7 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 8 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 9 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 10 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 11 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 12 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 13 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 14 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 15 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 16 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 17 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 18 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 19 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 20 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 21 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 22 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 23 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 24 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 25 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 26 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 27 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 28 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 29 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 30 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 31 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 32 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 33 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 34 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 35 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 36 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 37 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 38 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 39 ซับไทย
Rise of the Dragon ตอนที่ 40 ซับไทย