หน้าแรก แจ้งปัญหา

Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 1-12 ซับไทย | ยังไม่จบ

เท็นโด อากิระ หนุ่มพนักงานบริษัทที่ไม่พอใจกับงานของตนที่โดนหัวหน้ากดขี่ จนวันที่คนในเมืองกลายเป็นซอมบี้ทำให้เขารู้สึกหลุดพ้น เมื่อคิดว่าตนก็คงรอดได้อีกไม่นาน จึงเริ่มเขียนบันทึก “สิ่งที่อยากทำก่อนกลายเป็นซอมบี้” ออกเดินทางร่วมกับคนอื่นที่พยายามเอาตัวรอด ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุดเหวี่ยง ตามลิสต์ที่ตนอยากทำก่อนถึงวันสุดท้าย

Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 1 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 2 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 3 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 4 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 5 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 6 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 7 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 8 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 9 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 10 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 11 ซับไทย
Zom 100 Bucket List of the Dead 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ ตอนที่ 12 ซับไทย
counter