หน้าแรก แจ้งปัญหา

Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 1-52 ซับไทย | ยังไม่จบ

ในสมัยโบราณ นักบุญต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุด ชายหนุ่มที่รู้จักกันในนาม “เทพแห่งการหลับใหล” ได้รับพรด้วยการเปิดเคล็ดวิชาที่ทัาทายสวรรค์ The Galaxy Emperor จากนั้นเป็นต้นมา ร่างกายของพ่อมดที่ไม่มีใครเทียบได้ แรงกดดันในแนวนอนของสวรรค์และโลก ดาบตัดดวงดาว พ่อมดนับพันที่แทบเท้าของเขาหมอบลงอย่างตัวสั่น โลกแห่งการฟื้นคืนชีพของวีรบุรุษ ฉันเป็นคนเดียวที่ครองจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้

Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 1 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 2 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 3 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 4 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 5 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 6 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 7 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 8 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 9 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 10 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 11 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 12 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 13 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 14 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 15 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 16 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 17 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 18 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 19 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 20 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 21 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 22 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 23 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 24 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 25 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 26 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 27 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 28 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 29 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 30 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 31 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 32 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 33 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 34 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 35 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 36 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 37 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 38 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 39 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 40 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 41 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 42 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 43 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 44 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 45 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 46 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 47 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 48 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 49 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 50 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 51 ซับไทย
Gaishi Dizun (The Galaxy Emperor) ตอนที่ 52 ซับไทย
counter